Top 5 Funny Raksha Bandhan SMS in Nepali Language

Sponsored Links

Find here Top 5 Funny Raksha Bandhan SMS in Nepali Language for your good occassion of this brother and sisters festival. These are the top 5 ranked sms messages wishes, greetings, wishing msg for your friends, brothers,sisters and relatives.

Top 5 Funny Raksha Bandhan SMS in Nepali Language

Funny Rakha Bandhan Messages in Nepali for facebook: No. 1

Hello Bhaai, how are you?
How’s going life?
Raakhi pathai diyeko chhu, paaunu hunechha
Mero mobile bigreko chha yasai le ma
sathi ko mobile baaT sms gari raheko chhu
timro pyari bahini – Rekhaa Thapa
Happy Raksha Bandhan 2015
Happy Raksha Bandhan 2072 B.S.

Funny Rakha Bandhan Messages in Nepali for facebook: No. 1

हेल्लो भाइ, how are you ?
how is going लाईफ ?
राखी पठाइ दिएको छु, पाउनु हुनेछ
मेरो मोबाईल बिग्रेको यसै ले
साथी को मोबाईल बाट स्म्स गरी रहेको छु
तिम्रो प्यारि बहिनीरेखा थापा
हप्पी रक्षा बन्धन २०१५

हप्पी रक्षा बन्धन २०७२
Raksha Bandhan SMS in Nepali Language

Funny Rakha Bandhan Messages in Nepali for facebook: No. 1

Hēllō bhā’i, hōva arē yō’u?
Hōv’sa gō’iṅa lā’īpha?
Rākhī paṭhā’i di’ēkō chu, pā’unu hunēcha
mērō mōbā’īla bigrēkō cha yasai lē ma
sāthī kō mōbā’īla bāṭa smsa garī rahēkō chu
timrō pyāri bahinī – rēkhā thāpā
happī rakṣā bandhana 2015
happī rakṣā bandhana 2072

Cute Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 2

Aankhaa maa imaandaari
HiDaai maa saadagi
dil maa satyataa
Ra anuhar maa bholapan
Feri kin na bhanchhan harek keti timi lai bhaai
Happy Janai Purnima 2015
Happy Janai Purnima 2072 B.S.

Cute Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 2

आन्खा मा इमान्दारि
हिडाइ मा सादगि
दिल मा सत्यता
अनुहार मा भोलापन्
फेरी किन भन्छन हरेक केटी तिमी लाई भाइ
हप्पी जनै पुर्निमा २०१५
हप्पी जनै पुर्निमा २०७२

Cute Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 2

Ānkhā mā imāndāri
hiḍā’i mā sādagi
dila mā satyatā
ra anuhāra mā bhōlāpan
phērī kina na bhanchana harēka kēṭī timī lā’ī bhā’i
happī janai purnimā 2015
happī janai purnimā 2072

Romantic Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 3

MuTu ko kura muTu maa naraakhnu
Jo man parchha unalai I love you bhannu
Yadi uni risaayer aain bhane na daraunu
Raakhi nikaalnu ra bhannu
Pyari bahini bheTdai garnu
Happy Janai Purnima 2015
Happy Janai Purnima 2072 B.S.

Romantic Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 3

मुटु को कुरा मुटु मा नराख्नु
जो मन पर्छ उनलाई लभ योउ भन्नु
यदी उनि रिसाएर आइन भने डरउनु
राखी निकाल्नु भन्नु
प्यारी बहिनी भेट्दै गर्नु
हप्पी जनै पुर्निमा २०१५
हप्पी जनै पुर्निमा २०७२

Romantic Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 3

Muṭu kō kurā muṭu mā narākhnu
jō mana parcha unalā’ī i labha yō’u bhannu
yadī uni risā’ēra ā’ina bhanē na ḍara’unu
rākhī nikālnu ra bhannu
pyārī bahinī bhēṭdai garnu
happī janai purnimā 2015
happī janai purnimā 2072 

Funny Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 4

Ke bhanu sathi mero bhagya ko kahani
Yo yasari lekhiyeko chha ki
Jun hat le gulaab ko phool din chahanthe
tyo haat maa raakhi baandher gai haali
Happy Janai Purnima 2015
Happy Janai Purnima 2072 B.S.

Funny Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 4

के भनु साथी मेरो भागय को कहाँनि
यो यसरि लेखिएको कि
जुन हत ले गुलाब को फूल दिन चाहन्थे
त्यो हात मा राखी बान्धेर गै हालि
हप्पी जनै पुर्निमा २०१५
हप्पी जनै पुर्निमा २०७२

Funny Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 4

Kē bhanu sāthī mērō bhāgaya kō kahām̐ni
yō yasari lēkhi’ēkō cha ki
juna hata lē gulāba kō phūla dina cāhanthē
tyō hāta mā rākhī bāndhēra gai hāli
happī janai purnimā 2015
happī janai purnimā 2072

Sweet Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 5

paauju bajaayer aayeki thiyin
paauju bajaayer gai haalin
m sindur liyer baseko thiye
tar uni raakhi bandher gai haalin
Happy Janai Purnima 2015
Happy Janai Purnima 2072 B.S.

Sweet Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 5

पाउजु बजाएर आएकी थियिन्
पाउजु बजाएर गै हालिन्
सिन्दुर लिएर बसेको थिए
तर उनि राखी बन्धेर गै हालिन्
हप्पी जनै पुर्निमा २०१५
हप्पी जनै पुर्निमा २०७२

Sweet Rakha Bandhan Messages for facebook in Nepali Language: No. 5

Pā’uju bajā’ēra ā’ēkī thiyin
pā’uju bajā’ēra gai hālin
ma sindura li’ēra basēkō thi’ē
tara uni rākhī bandhēra gai hālin
happī janai purnimā 2015
happī janai purnimā 2072

Sponsored Links

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *